Jgmax.hu

Mus-Max

nyitokepA MUS-MAX családi vállalkozás csaknem 150 éve megbízható partner a mezőgazdaságban. Termékeink kimagasló minőségére bizonyíték az az innovatív szellem, amely hajt minket munkánkban. A vevőorientáltság a MUS-MAX-nál nem csupán szóhasználat, hanem üzleti kapcsolatunk vezéreleme. Célunk, hogy vevőink sikereket érjenek el termékeinkkel. Szeretnénk vevőink számára megkönnyíteni a munkát, ezáltal emelni életminőségüket. Ezt a hasznot biztosítjuk számukra a fa-, és silózási technika, valamint az udvargépesítés és az ezekkel összefüggő szerviz- szolgáltatások segítségével.

Környezettudatosság – energia

A MUS-MAX családi vállalkozásként nagyon komolyan veszi az eljövendő generációkkal és a környezettel szembeni felelősségét. A mi feladatunk, hogy olyan „mezőgazdasági technológiát” fejlesszünk ki, amely megújuló energiát hasznosít. A mezőgazdaságot ökológiailag, gazdaságosan és szociálisan támogatni kell.

A MUS-MAX-nál a vevő áll a középpontban. Az ő központi szerepe garantálja a legmagasabb igényessséget az új termékek fejlesztésében.

Munkatársaink a legjobbak régiónkban. Mivel közülük soknak a gyökerei a mezőgazdaságban vannak, jól ismerik a jövőbeni kihívásokat is. Ezt a dolgozói know-how-t is bevonjuk a jövőbeni gyakorlatorientált megoldások kifejlesztésébe. Gyakornokainkat és állandó munkatársainkat is folyamatosan gyakorlatorientált képzésben részesítjük mindenkori céljaink elérése érdekében. Vezetőink személyiségüknél fogva képesek betartani a célokat és a szállítási határidőket. Munkatársaink céljainkat csapatmunkával érik el és munka közben is folyamatosan szem előtt tartják a megfelelő minőség biztosítását. Azért is felelősséggel tartoznak, hogy az üzemi folyamatokat állandóan tökéletesítsük és költségeinket folyamatosan csökkentsük. Az ilyen irányú javaslatok kidolgozóit megjutalmazzuk. Vállalati kultúránk nyílt, közös munka – mi a kollektíva kívánságait is tiszteletben tartjuk.

Magas minőségi szinten dolgozunk. A gépek végellenőrzését és a gépátvételt írásban szabályozzuk. Hiszen az átláthatóság motivációt, azonosíthatóságot és termelékenységet eredményez! De a hibák kezelése – mi ezt „hiba-barátságnak” nevezzük – is a minőség része vállalatunknál. A hibák mindazonáltal csak az új ötletek kreatív megvalósításakor fogadhatók el. Ezáltal ugyanis a minőségtudatos gondolkodás is fejlődik!

A változás számunkra az innováció iránti elkötelezettségünket jelenti– előre tekintünk. Semmi sem olyan állandó, mint a változás. A változás kora mindig itt van, mert nincs ma olyasmi, amit holnap ne lehetne jobban művelni. Ezen a tudatosságon alapul minden munkatársunk, csakúgy, mint egész vállalkozásunk tartós fejlődése.

Környezettudatos életmód

A természetről való gondoskodás számunkra duplán fontos. Ezért megpróbáljuk üzemünkben az ökológia és a gazdaságosság megfelelő arányát kialakítani. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy kerüljük a szükségtelen csomagolást, környezetbarát tisztítószereket és festékeket használunk, valamint dolgozóink védelme érdekében elszívó-berendezéseket építettünk be. Új szerelőcsarnokunkat egy 200 kW-os faaprítékkal üzemelő kályha működteti, a központi üzem a település szomszédos hővezetékeire van csatlakoztatva. Az aprítógépeket itt is használják. Az energia értelmes felhasználásnak számunkra nem csupán költségbeli okai vannak, hiszen:

Tevékenységünk etikailag kifogásolhatatlan

Elismerjük, hogy a III. évezredben egy egyesülő Európában élünk. Számunkra ez a népek, kultúrák és képviselői felé való határtalan nyitottságot jelenti. A mezőgazdaság a leginkább humánus szektor. Minden munkatársunk barátságos vevőinkkel, de mindenekelőtt a csapat többi tagjával szemben. Konfliktuskezeléskor megpróbáljuk a feszültséget mindenki előnyére az új kreativitás alapjául szolgáló pozitív energiává alakítani. Tartásunk bizonyítja, hogy a társadalommal és a munkatársakkal szembeni tisztesség és emberiesség alapjain nyugszik a teljesítőképesség. Etikai kódexünk vitathatatlanul legfőbb értékei a becsület, őszinteség, megbízhatóság és hűség!

Komoly céljaink vannak

Vállalati céljainkat általában egy csapatként határozzuk meg – csak így érhetjük el őket közösen. Céljainkat ötleteinkből merítjük és valósítjuk meg. Versenyképességünk érdekében azokat folyamatosan újradefiniáljuk. Mindig kihívást jelentenek számunkra, de nem terhelnek túl minket. Ebben a tekintetben valljuk: Mindig várj magadtól többet, mint amennyit mások valaha várhatnak tőled.” A célok azonban fontos, energiát adó tényezők is csapatunk tagjai számára, hiszen elérésük a legnagyobb erőtartalékunk. Céljaink minősége határozza meg jövőnk minőségét!

Nyereségre és növekedésre törekszünk

A pozitív üzemi eredmények anyagi függetlenséget és vállalati céljainknak megfelelő növekedést biztosítanak számunkra. Továbbá biztonságot nyújtanak munkatársainknak és családjaiknak, valamint lehetőséget új munkahelyek teremtésére a gazdaság számára. A terjeszkedés vonzóvá tesz minket, erősíti a versenyben elért pozícióinkat és segít minket a legjobb munkatársak és tanoncok felkutatásában és megtartásában és folyamatosan új impulzusokat nyújt vállalatunk számára. A növekedés, mint motivációs tényező, maga a tiszta oxigén és számunkra ezért is olyan elengedhetetlenül fontos. Olyan környezetet teremt vállalatunknál, amelyben életkedv és lelkesedés uralkodik. Szakembereink valódi esélyt látnak saját fejlődésükre. A növekedés ezért ma és a jövőben is legfontosabb hajtóerőnk!

Hiszünk a vállalat jövőjében

Munkánkkal vevőink, munkatársaink és beszállítóink számára kiemelkedő hasznot jelentünk.

Kedvességünk, minőségi munkánk…

… és professzionalizmusunk a MUS-MAX céget Európa egyik vezető mezőgazdasági gépgyártó üzemévé emelte. Ezt a jelentős piaci pozíciót számos szabadalommal is alátámasztottuk. Ezáltal vállalatunk számára példaértékű hírnevet szereztünk. Vevőink és kereskedőink indokoltan magas elvárásainak mindenkor megfelelünk. Ezeket sokkal inkább minimális elvárásokként kezeljük és örülünk a mindennapok új kihívásainak. A verseny maga a „só a levesben”! Fiatalságunk biztosítja számunkra a dinamizmust és a versenyszellemet ahhoz, hogy ennek a profilnak megfeleljünk. Mi jelenti számunkra a sikert? Hát az életvitelünk! A vállalatnál uralkodó jó hangulat fontosabb, mint bármely tudás vagy tőke. Csak a pozitív gondolkodású emberek sugároznak lelkesedést és szakértelmet. Otthonunk, ahol élünk – erdeinkkel, szántóinkkal és borunkkal – Ausztria gazdasági és kulináris szempontból is egyik legerősebb régiója. Eddigi fejlesztéseinkkel nagyon elégedettek lehetünk – megelégedni azonban nem akarunk velük! Még sok tervünk vár megvalósításra!

Vessünk innovációt – arassunk sikert. A siker titka? Minőség és sebesség!